Temeljna djelatnost tvrtke Aksiom d.o.o. je ispitivanje građevinskih materijala, uz koju možemo izdvojiti još i slijedeće usluge:

 •    laboratorijsko i terensko ispitivanje građevinskih materijala
 •    naknadno utvrđivanje kvalitete betona
 •    usluge u pripremi i postupku certifikacije betonara
 •    geomehnička ispitivanja, ispitivanje zbijenosti kružnom pločom
 •    ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava
 •    energetsko certificiranje zgrada
 •    nadzor nad gradnjom
 •    projektiranje
 •    izrada troškovnika
 •    sudsko vještačenje (procjene i etažiranja)
 •   konzalting u gradnji i financiranju
 •   koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i izvođenja (Koordinator I i II)

Detaljan popis svih usluga koje je Aksiom u mogućnosti odraditi za Vas dan je u rubrici USLUGE.

 

Mi želimo da korisnik naše usluge bude njome zadovoljan. Zbog toga je kvaliteta naše usluge

jedan od najviših ciljeva našeg laboratorija. Kvaliteta usluge uključuje zaštitu povjerljivih podataka i

vlasničkih prava naših kupaca kao i zaštitu rezultata.

Osnova našeg rada su važeći zakoni, pravila struke i norma HRN EN ISO/IEC 17025;2006, kao i osobna

odgovornost svakog pojedinca da nepristrano, neovisno i u cijelosti pruži uslugu u skladu s ciljevima

naše tvrtke. Uprava tvrtke Aksiom d.o.o. se obvezuje da će poduzeti sve kako bi pratila stanje tehnike

u području rada laboratorija, osuvremenjivala metode ispitivanja i provodila stalnu izobrazbu članova

laboratorija.

Tvrtke Aksiom d.o.o. je ustrojena je po principima norme HRN EN ISO 9001:2002. Unutar društva, kao

samostalna organizaciona jedinica, djeluje Ispitni Laboratorij tvrtke Aksiom d.o.o.(u daljem tekstu

Laboratorij). Od 2007. godine ispitni laboratorij djeluje kao akreditirani laboratorij po zahtjevima

norme HRN EN ISO/IEC 17025;2006.