Laboratorij

akreditacija

 

 

Ispitni laboratorij tvrtke AKSIOM akreditiran je od strane HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025

(broj potvrde 1193 .) za Ispitivanje građevnih proizvoda, odnosno odabranih fizikalno mehaničkih

svojstava svježeg i očvrslog betona.

Prva akreditacija ostvarena j 30.07.2009,  laboratorij je reakreditiran 07.10.2014 i od tada ima

kontinuitet akreditacije.

  ŠTO JE AKREDITACIJA? Akreditacija je postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima, njom dokazujemo kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili tehničkog nadzora/inspekcije Jamči podizanje razine organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija,certifikacijskih i nadzornih organizacija. Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno

Anketa o zadovoljstvu kupca

prihvaćene kriterije. Popis akreditiranih organizacija u Republici Hrvatskoj je dostupan je  na stranicama HAA.  

Naše akreditirane metode su:

  Osim akreditiranih metoda nudimo i sljedeće USLUGE.