Usluge

Osim akreditiranih ispitivanja odabranih fizikalno mehaničkih svojstava svježeg i očvrslog betona,

koje provodi Ispitni Laboratorij tvrtke Aksiom osposobljeni smo također i za sljedeća ispitivanja i

usluge:

⇒ SVJEŽI BETON

⇒ OČVRSLI BETON

⇒ BETONARA

⇒ BETON U KONSTRUKCIJAMA

⇒ NA GRADILIŠTU

⇒ ENERGETSKI CERTIFIKAT

⇒ SANACIJE